August 5, 2011

Computers maintenance - Компютърна поддръжка


coming soon in english
Верися 1.1

Какво е това компютърна поддръжка? Нека разгледаме компютъра като една кола. Всяка кола има нужда от профилактика. Това е профилактиката която поддържа всички системи на колата в нормално работно състояние. Така и всички компютър (десктоп, лаптоп, сървър) се нуждаят от поддръжка.
Всеки автомобил се нуждае от смяна на масло (двигателно, на скоростната кутия), смяна на охладителна течност (антифриз), подмяна на гуми с подходящи за сезона (зимни, летни, всезонни), подмняна на спирачни накладки.  Така и всеки компютър се нуждае от профилактика на наличните програмни продукти (операционна система, служебни програми, стандартен набор от програмни продукти, работни програми и др.), профилактика на твърдия диск (сканиране, дефрагментация – scandisk, defragment), периодичен архив, прочистване на ненужни или остаряли програми (uninstall, delete)  и актуализация на наличния софтуерa (update). Както и нещо което може, би не всеки се сеща за него, което е толкова важно, физическото почиства!
Голяма част от домашните компютри още на 6-тия месец сабирали прах, който може да се натрупа във вентилаторите и да ги повреди. Може да се натрупа прах и по поемащатата и отделящата повърхност на радиаторите. Така прахта може да задържа висока температура и да попречи на охладителното действие на радиаторите! Също така може да се запраши и електромоторчетата на вентилаторите, което би довело до тяхното повреждане и съответно до намаляване на тяхната ефективност, а именно спомагането за отделяне на топлината от охладителните радиатори.
За да стане по ясно, всяка една от профилактитеките какво представлява, как се извършва и със какво спомага за работата на компютъра, в следващите редове ще ги разгледаме поотделно, както и различни сценарии на тяхното комбиниране.
Но нека да започнеме от самото начоло преди това. Какво представлява компютъра?

В началото
И така... купувате си компютър, десктоп или лаптоп. Инсталирате операционна система (в тази тема ще разгледам случаи, само за операционната система Windows) или го взимате с инсталирана операционна система, както и със съответния набор от софтуер (за компонентите -  drivers) и вече конфигурурани настройки. Какво следва? Използване на компютъра по предназначение - целта за която е закупен. Инсталирате съответния набор от софтуерни продукти от който се нуждаете и започвате да ползвате компютъра за вашите нужди. Дните пред компютъра започват да минават във забавление, занимателни часове и в един момент се оказва, че компютъра ви има ПРОБЛЕМ, който е можел да бъде предотвратен, ако преди това са били извършени следните препоръчителни процедури:
  • Извършване на архив през определен интервал от време - Backup
  • Профилактика на твърдия диск
  • Софтуерна профилактика и системни настройки
  • Физическо почистване на компютъра
  • Нека да разгледаме тези процедури по отдлно всяка
Извършване на архив през определен интервал от време - Backup Това е процедура за извършване на архив на ценната за вас информация: програми, документи, изображения, настройки и др. Има много начини и програми за извършването на архив. Разбира се всяка програма предоставя и различен сценарии за извършване на тази процедура. Аз ще се ви предложа стадартната програма за архив на Windows XP - NTBackup, както и на Windows 7 – Backup and Restore. И в двете версии на Windows, тези програми представляват системни инструменти – System tools. Какво представлява системен архив? Архивът представлява копие на дадена иформация. С думата системен архив, ще наречеме копието на оригиналната инсталация на операционната система. Операционите система биват инсталирана на един от логическите дялове. Този дял се избира за системен. На този дял, ще се намират системните папки, файлове и настройките на самата оперционна система, извършени от потребителите и от програмните продукти. Размерът на този архив е в зависимост от информацията която се съдържа в него. В повечето случаи архивните програми, предлагат метод на компресия, намаляващ размера на архива. С коя програма мога да направа системен архив? Операционната система Windows има вграден програмен инструмент за създаване на архивни копия на операционната сиситема. За Windows XP, той се казва NTBackup, а за Windows Vista/7, той се казва Backup and restore. NTBackup е системен архивен инструмент включен в Windows XP. Инстумента предлага архивиране на избрана от вас информация. Чрез него можете да създавате архиви на системния дял и след това при възникване на системна грешка на операционната система, възтановявате системния дял в Save mode. Backup and restore е нов версия на архивен инструметн включен в по-новите версии на Windows – Vista и 7. Той има същите функции като неговия предшественик NTBackup. Но като нов архивен инструмент Backup and restore се различава с една особеност. Направените от него архиви на системния дял, могат да бъдат върнати при възникнали сиситемни грешки, които не позволяват на Windows да зареди Save mode. Практически ако се наложи да възтановите Windows от архива, това можете да го направите посредство инсталационния диск и от да изберете опцията Repair, която ще ви позволи да изберете да възтановите архивно копие на Windows. По този начин бързо и лесно ще възтановите Windows обратно в нормално състояние. Има и други програмни продукти които не са включени в Windows, те са отделни програми, които също предлагат създаване архивни за системни дялове. Такъв програмен продукт е Ghost на Symantec. Чрез него архивираната информация може да бъде възтановяване и под Windows и без да бъде стартиран Windows.

Софтуерна профилактика и системни настройки И тук идва момента в който, аз ще ви предложа един сценарии за BACKUP! Един добър сценарий е като първо разделите твърдия диска на два или повече логически дяла. Един за операционната система, а друг за информация (документи, снимки, музика, видео, програми) и за извършване на архиви.  Пример: разделяте твърдия диск на „C” и „D” дялове. Съответно „C” за операционна система – сустемне дял, и не-системен дял, „D” за вашата информация, както и за архиви.  Пример за разделяне на твърдия диск е ако неговата големина е 250 GB, можете да отделите 50 GB за инсталацията на операционната система, както и за набора от програмни продукти, които ще ползвате, и 200 GB за вашата информация и за съхранение на архиви. Какво всъщност печелиме с раздлянето на твърдия диск на дялове? Сценарий описан по-горе е много подходящ, ако ви се наложи да преинсталирате вашата операционна система при възникнала системна грешка. Всъщност няма да се налага преисталиране на операционната система, ако имате архив на системния дял и от него възтановите операционната система намираща се на системния дял. Но този архив трябва да се намира на не системния дял, за да може да извършите процедура по възтановяване на системен архив. Какво още може да направите след като сте разделили твърдия диск на два дяла? На вашия компютър личната информация, документи и изображения които вие сте създали, плод на вашите идеи и въображение, може да бъде намелане възможноста за загубата им. Добър варянт е те да бъдат на не-системния дял. Добър пример може да се даде с потребителската папка “My Documents”. Според идеологията на Microsoft, по фабрични настройки, в тази папка, се съхраняват потребителските документи от категориите „музика”, „документи”, „снимки”, „връзки”, „контакти” и други, които са свързани към пторебителския профил.  “My Documents”, може да бъде преместена от системния дял „C” на не-системния дял „D”, където да създадете нова папка с името “My Documents”. Windows Vista и 7, ви дават възможност за преместване на сиситемните профилни директории, от системния дял, на не-системния дял, от диска. Тези директории, също съдържа информация за профила. Това са каталожни папки в които по фабрични настройки Windows използва за съхраняване на персонални настройки за програмните продукти използвани от потребителя. Тези папки са важни за Windows, за да може когато се впишете с вашето потребителско има, Windows, да зареди вашите настройките, както за системата, така и за програмните продукти.
Директорийни пътеки на „My Documents” в различните версии на Windows
Windows версия Оригинално местоположение Препоръчително местоположение
Windows 2000/XP C:\Documents and settings\username\My Documents D:\My Documents
Windows Vista/7 C:\Users\yourusername\My Documents D:\My Documents

Профилактика на твърдия диск Вашият твърд диск на компютъра ви се нуждае от периодично сканиране и дефрагментиране. Колко често да се извършват тези профилактики? Сканирането на твърдия диск може е препоръчително да се извършва в моменти когато забележите, че компютъра ви забавя или има повредение файлове. Това е инструмент за поправки, целящ проверка и диагностика на твърдия диск. Вградения инструмент към Windows, за сканиране на твърдия диск има и възможност за откриване и възможна поправка на повредени сектори от твърдия диск. Дефрагментацията не е нужно да бъде извършвана често. Тя дори може да се извършва 3-4 пъти в годината, в зависимост от работата на твърдия диск. Ако работите с много файлове, които често бъдат променяни или обновявани е препоръчително да дефрагментирате, по-често твърдия диск. Сканирането и дефрагментирането на твърдия диск са процеси които изискват твърдия диск да не бъде ползван по време на тяхното извършване. Тези профилактики, спомагат за по-добра работа на твърдия диск, като сканират за повредение файлове, също и подреждат файловете. Дефрагментацията освобождава заето място от вече несъществуващи файлове. Сканирането на твърдия диск е добре да бъде извършвано и с вашия антивирусен софтуер. Както съм описал в статията за компютърни вируси. Прочетете за разликата между файловите системи FAT16/32, NTFS.

Софтуерна профилактика и системни настройки. Настройката на операционната система със системните инструменти е част от поддръжката. Един такъв инструмент е msconfig. Това е инструмент от който контролирате, зададените за автоматично стартират програми и услуги при зареждане на операционната сиситема. Вземете например програмата Skype. Тази програми има опция да бъде стартирана автоматично когато се стартира и компютъра. По този начин, когато се зареди операционната ви систем, т.е. когато вече компютъра ви е готов за нормална работа, Skype ще бъде зареден автоматично за вас. Този инструмент ви предоставя списък със зададените да бъдат стратирани програми, когато се стартира и компютъра – по точно, когато операционната сиситема е заредана. От msconfig, можете да редактирате този списък с програми зададени за автоматично стартиране. В този списък има програми, които е препоръчително да останат за автоматично стартиране, като например антивирусната програма. Тя е задедана да се стартира автоматично при стартиране на операционната система. Това е с цел да прихваща злонамерен софтуер или файлове, още при зареждането на операционната система. Доста от вирусите, използват точно този момент за да заразят вашата система или да бъдат активирани.

Физическо почистване на компютъра Компютъра ви освен софтуерна хигиена, се нуждае и от физическа хигиена. Най-лесно може да се познае това, ако включите компютъра ви и чуете някое бучене на зацапан от прах вентилатор. Ако компютъра ви стои на пода и особено ако пода е покрит с мокет или килим, това е гаранция, че вашият компютър ще събира много бързо прах. Причина за събирането на прах в компютъра е статичното електричество. Ако компютъра ви се намира на пода, е най-добре да обръщате внимание на физическата хигена на всеки 3 месеца. Безопасно място от прахта за компютъра е той да се намира на високо място, като например, вашето работно бюро или някой предназначен за такава употреба шкаф. Разбира се това изисква предвиждане на необходимо прострастранство за компютъра, както и прекарване на кабелите от и към компютъра ви. Ако все пак се единственото място за вашия  компютър е на пода, добре е той да бъде повдигнат поне на 20 см. от пода.
Как да почистете компютъра си физически? Един от добрите начини за почистване на компютъра е да отворите страничнитре капаци на котията и с компресор да продухате насънбралата се прах. Ако нямате компресор (съвсем нормално), може да използвате някоя много стара прахосмукачка (тип „Тайфун”), която има възможност да смените мястото на маркуча от засмукващия отвор и да го преместите на изпускателния отвор (някои нови модели прахосмукачки също имат тази възможност). Така ще получите обратна тяга, достатъчна да издуха прахта насъбрал се по компонентите. Ако вашата прахосмукачка, обаче е нова и няма тази възможност, може да я използвате също, но като си помагате с някоя бояджиска чета, за да сабирате прахта от компютъра и с прахосмукачката да го събирате.
Ако сте по напреднал потребител или искате да направите повече за вашия компютър, тогава можете да прибегнете към смазване на вентилаторите. За целта ще ви трябва смазочна течност. Вентилаторите в компютъра, е препоръчително да бъдат смазвани. Независимо да ли са четков или с лагаре. Всеки вентилатор си има предназначен отвор за целта, като обикновенно е покрит от лепенка и след това от капаче. Може обаче някой от вентилаторите във вашия компютър да е капсолован, което означава, че няма да може да извършите тази процедура.
Лаптопите също се нуждаят от физическо почистване. Тъй като те трудно се разглобяват изцяло и изисква подходящи инструменти и знания. Може да отворите капаците за Харддиск (HDD), Оперативната памет (RAM) и да свалите батерията (ако има друг капак върху долната част на вашия лаптоп, също може да го махнете за да почистите лаптопа). След това отново с помощта на компресор или прахосмукачка, продухвате лаптопа, особено внимание обърнете върху отворите за вентилаторите.

Батерията на вашия преносим компютър се нужда е пълно разреждане, което удължава нейния живот. Честа грешка е батерията да не бъде изхабявана до край. Доста потребители закупили лаптоп, дълго време не го ползват на батерия, а само на захранване от електрическата мрежа. Добре е поне веднъж в месеца, батерията на лаптопа да бъде разреждана до край. Прочетете упътването за вашия лаптоп за целта. Някой производители на лаптопи добавят опция в BIOS-а, разреждане на батерия. Или програмен продукт, който е сервизен и върви под операционната система (Windows, Linux). Друг добър вариант за разреждане на батерията, е да бъде оставен лаптопа да работи без захранване, като сте заредили BIOS-а. Т.е. не сте се вписали (loging) с вашия потребител (user) във вашата операционна система. И оставите батерията на лаптопа да се изтощи до край. След което е добре да оставите лаптоп, изключен до като батерията му отново се зареди напълно.

Диагностика на компютърната сиситема
Как може да извършите диагностика на вашия компютър ако той не работи правилно или не се включва? Ще разгледаме едни от най-често срещаните сценарии в които вашия компютър ще се държи необичално или изобщо няма да работи.
  • Компютъра не стартира при опит за включване
  • Компютъра при стартриране издава странни звуци приличащи на писуканията от робота R2-D2 от филма „Междузвездни войни”.
  • Компютъра забива много често и се чува леко почукване идващ от вътрешността на кутията.
  • Компютъра стартира, но стига до черен екран с бели букви.
  • Компютъра стратрира, но след като зареди Windows, се появява син екран с бели букви.
Добра практика, ако компютъра ви забива при стартиране на Windows, да се опитата да проверите да ли някоя програма, настроена да се стартира със Windows, не забива. Това може да се провери от инструмента msconfig. Той може да бъде извикан от Start > Run > и в полето въведете msconfig. След което ще ви се зареди прозорец с различни опции и настройки при стартиране на Windows.


В msconfig като начало можете да проверите какви програми са настроени да се стартират заедно със зареждането на Windows. Отидете на секцията (tab) Startup и от там разгледайте списъка с програми настроени за стартиране. Може да отметнете тези които не искате да бъдат стартирани автоматично заедно с Windows.
В секцията Genreal имате възможност да зададете Windows, да се стартира само с най-основните функции, drivers и services това е опцията Diagnostic startup. Тази опция може да ви помогне когато възникне проблем след зареждането на Windows. Ако примерно Windows се зареди, но веднага след това забие, започва много бавно да работи и ви показва съобщения, че в момента работи процес който не може да бъде спрян. Задавайки тази опция в msconfig, лиса с програми зареждащи се автоматично се изчиства. След това можете ръчно да задавате кои програми да се зареждат. По този начин ще разберете да ли някоя програма не предизвиква така нареченото "увисване" на Windows.

Допълнениe
Буквите с които се означават дяловето на твърдия диск и четящо-записващите устройства (CD/DVD, Floppy) в Windows, са от английската азбука (A-Z). В идеологията на Microsoft с буква „C” се бележи, системния дял, на който е инсталирана операционната система. Разбира се това не винаги е задължително. От друга страна, буква „A” е запазена за флопидисковото устройство. Буквите за означаване устройствата като дисковете дялове и четящо-записващите, са във възходящ ред. Устройствата приемат означанията си пореда на тяхното отркиване от операционната сиситема и тяхния зададен приоритет системните шини и превключватели. Думата директория е синоним на папка (от английски folder – папка; directory - справочник). Save Mode е режим на работа на Windows, в който са заредени базовите системни инструкции, необходими за стартиране на Windows средата. По този начин има възможност да се поправят системни грешки непозволяващи правилното стартиране на Windows средата. Четящо-записващи устройства, са периферни устройства изпозлвани за четене и запаси на информация от тях или от носители. Такива устройства са: флодиск – за четене и запис на дискети (floppydisk, disquiets) оптични устройства –за четене и записна компакт дискови носители (CD-R/RW, DVD-R/WR) мгнитно лентови – за запис и четене на матнитно лентови носители (audio cassettes, tapes) устройства с чип памет – за запис и четене върху чип памети (flash memory, SD) Твърдите дискове също спадат към четящо записващите устройства, тъй като се използват за запис на тях и четене от тях на информация (HardDrive).

Ето една интересна публикация от друга интернет страница, за това как да направите профилактика на компютъра.

No comments:

Post a Comment