April 15, 2010

Linux users permissin

Hello!
Here is my little tutorial about linux users permeations:
1 - execute
2 - write
4 read
777 - rwx rwx rwx
First 7 is for owner
Second 7 is for group
Third is for rest
e+w+r = 1+2+4 = 7
=> 5 = 4+1 = read + execute
rwx-rwx-rwx = 777
ls -l check files and directory permissions
ls -al check files size in directory
chown -R username directory/ directory2/ give permission to directory on specific username
Here is some article form other blog. From where I decide to write my permeation tutorial.

Здравейте!
Реших да направа малко помагало относно правата на потребителите в Линукс
1 – права за изпълнение – e (и)
2 – права за запис – w (з)
4 права за четене – r (ч)
Пример:
777 – rwx-rwx-rwx или чзи-чзи-чзи
ls -l проверка за документите и директории
Първта 7 е за собственика на директорията
Втората 7 е за групата към която има права върху директорията
Същите права имат и потребителите включени в групата
Третата е за останалите потребители
e+w+r = 1+2+4 = 7
=> 5 = 4+1 = read + execute
rwx-rwx-rwx = 777
ls -l проверка на правата върху дадена директория и документи
ls -al проверка на размера на файловете в тази папка
chown -R потребител директория/ директория2/ задаване права на потребител за дадени папки и контента
Когато се опитах да си настроя FTP сървара се сблъсках с правата на потребителите в Линукс системите.
Ето и един подобен блог където има описание на конфигуриране на FTP сървър, където правата на потребителите е засегнато


1 comment: