March 7, 2010

Broken Windows charecter map


By some reason my Windows has lose it character map. All menu and labels are get with wrong symbol. It looks most like Chinese or Japanese alphabetic.

    

 

As you can see this is my login screen. All text is in some wrong characters and symbols. You can notice that some of the label are not broken. Like “Microsoft”, “Windows XP” under Windows logo. However this is not very stressful. There is a way to repair Windows character map. But this negotiate with System Restore settings of Windows XP. Which mean you should used. So… System Restore can fix this issue, but also you can lose some data or some settings on your Windows. Just open Start menu go to Accessories then click on System Tools and from there choose System Restore. As may be you know this turn back Windows in some preview state. And as I mention this could lose some system settings or even files. However if do not have other choice, from System Restore menu choose Restore then choose your most close date Restore point and go ahead. This can help you to rescue your system and then re install. If you have some file which you are afraid to lose while restore your settings, you can log in to your account(if your account have password, don’t wary it has to wrong character as the rest stuff) and go to Start > Control Panel > Display > Appearance and change for every item (menu, button, desktop icon and etc) font. This can change to correct character map some of menu.

 

 

Поради някаква причина е възможно Вашият Windows да си изгуби шрифтовата и символичната карта. Менютата и всичко останало изглежда като написано на китайски или на японски. Ако това се случи има начин да се поправи.

Както може да видите от снинмката на екрана това е логин екран на Windows XP. Както се забелязва всички текстове са с обаркан шрифт и символи. Някои от надписите все пак изгеждат нормални като „Microsoft, Windows XP” под логото на „Windows”. Както и да е това не толкова страшно. Има бърз и лесен начин да се поправи шрифтовата/символната карта на Windows, но това е свързано с инструмента System Restore settings на Windows. Което означава, че Вие преди това трябва вече да се стартира тази услуга за Windows. И така System Restore може да се справи с тази нередност, но в същото време може да загубите информация или настройки на програми или дори на операционната сиситема.

Ако все пак сте решили може да направите следните стъпки:

 

1. Отидете в старт менюто

2. После отворете Аксесоари

3. После изберете Системни инструменти

4. После стартирайте Системно възстановяване

 

Както може би знаете този инструмент връща предишно състояние на системата и още повече както споменах е възможно загуба на част от документи или настройки направени след перида на възстановяване. Ако нямате друг избор изберете от менюто на системния инструмент Възстановяване. След това изберете възможно най-близката дата на възстановяване до вашата настояща и продължете с менюто. Самото възвръщане може да Ви помогне за по нататашно спасяване и преинсталиране на системата. Ако имате някои документи които Ви е страх да не изгубите докато възвръщатате предишно състояние на системата, може да се логнете във Вашето потребителско име за компютъра Ви (не се притеснявайте ако имате парола, тя също е с объркан шрифт/символи както всичко друго). След като влезете в системата отидето на Старт > Контролен панел > Екран > Изгледа и сменете за всяко нещо (менюто, бутони, икони на работния плот и др.) шрифта. Това може да помогне до някаде.

No comments:

Post a Comment