January 8, 2010

SSH connection for Windows XP
The is very powerful network tool. It's SSH server provided SSH connection
from any OS to Windows. After install this sever you can reach your Windows
system through Putty or any SSH client. The installation is very easy. Just
press double on setup file and the main window of ModaSSH will show up with
all options. It has some options which are simple and very useful. After you
finish with install process you can set up the authorized user for SSH
connection. Also don't forget to open the 22 port into Windows firewall. And
that's all. Now you can connect to your Windows system though any SSH
client. One of the best thing is that you can open Windows CMD(Command Prompt) through this SSH server. You can download the ModaSSH server from here.

What is SSH
=============================

Това е много добро мрежово приложение за SSH досптъп до Windows базирана
система. Приложението представлява SSH сървър. Който предоставя SSH връзка
до компютъра от всяка друга операционна система, достатъчно е да имате SSH
клиент. Достатъчно е само да инсталирате за да достъпите Windows базиран
компютър през Putty или друг SSH клиент. Инсталацията е лесна за изпълнение.
Просто натиснете два пъти с мишката въррху изпълнимия файл и основния
прозорец на ModaSSH ще се покаже. Всичките му възможности са доста полезни и
лесни за конфигуриране. След приключване на инсталацията може да зададете
кои потребители да имат достъп през SSH на съответния компютър. Незабравайте
да да отворите 22 порт на Windows firewall, за да може да бъде осъществена
връзката ако Windows firewall работи. Едно от най-добрите възможности на този SSH сървер е възможността да отворите Windows CMD(Command Prompt) през него. Можете да свалите ModaSSH сървър от
тук.

Какво SSH

No comments:

Post a Comment